Back-up op afstand

  Als uw vraag hieronder niet wordt behandeld, neem dan contact met ons op via ons feedbackformulier en wij zullen spoedig contact met u opnemen.

  Algemeen

  faq Wat is cloudback-up voor eindpunten?
  faq Hoe kan ik een backup maken voor mijn RemotePC account?
  faq Hoe configureer ik remote backup voor mijn computers?
  faq Hoe beveiligt remote back-up mijn gegevens?

  Backup

  faq Hoe maak ik een back-up van een computer?
  faq Wat is een back-up plan?
  faq Hoe maak ik een back-up plan?
  faq Kan ik een back-upregel definiëren voor het selecteren van bestanden in mijn back-upplan?
  faq Hoe wijzig ik een bestaand back-upplan?
  faq Hoe kan ik uitsluiten dat van bepaalde bestanden / mappen een back-up wordt gemaakt?
  faq Hoe kan ik back-upplannen naar apparaten en groepen propageren?
  faq Kan ik het back-upplan uitschakelen?
  faq Hoe kan ik een back-upplan verwijderen?
  faq Kan ik met één klik de lopende back-ups van alle apparaten stoppen?
  faq Wat is continue gegevensbescherming (CDP)? Hoe schakel ik CDP in?
  faq Kan ik een backup maken van mijn gemapte / externe schijven met RemotePC?
  faq Hoe zet ik mijn back-upgegevens terug op een nieuwe computer voor het geval mijn systeem crasht?
  faq Wat is 'snapshots'? Hoe voer ik snapshot-gebaseerde restore uit?
  faq Kan ik de RemotePC Backup-toepassing bijwerken voor al mijn gebruikers?
  faq Kan ik rapporten van mijn backup-/hersteloperaties bekijken?

  Wat is cloudback-up voor eindpunten?

  Met RemotePC Backup kunt u een back-up van uw computers naar de cloud maken. De functie voor endpointback-up is geïntegreerd in de bestaande RemotePC-infrastructuur. Gebruikers kunnen een back-up inschakelen voor de benodigde computers en de gegevens beschermen tegen ransomware en gegevensverlies.

  Hoe kan ik een backup maken voor mijn RemotePC account?

  Om backup voor uw account in te schakelen,

  1. Meld u aan bij uw RemotePC account.
  2. Ga naar het tabblad 'Back-up'.
  3. Klik op 'Online back-up inschakelen'.
   remote-backup
  4. Selecteer een back-up plan.
  5. Klik op "Ga verder" in het bevestigingsvenster.
   remote-backup
  6. Klik op "Doorgaan" om de accountupgrade te bevestigen.

  Zodra back-up is ingeschakeld voor uw account, ontvangt u een melding op het dashboard en per e-mail.

  Hoe configureer ik remote backup voor mijn computers?

  Om back-up in te schakelen,

  1. Meld u aan bij uw RemotePC account.
  2. Klik op 'Enable Backup' (Back-up inschakelen) naast de computer waarvan u een back-up wilt maken.
   remote-backup
  3. Klik op 'Back-up activeren'. De back-upagent wordt gedownload en op uw computer geïnstalleerd.
   remote-backup
  4. Zodra uw computer is geconfigureerd voor back-up, klikt u op remote-backup.
   remote-backup
  5. Klik op 'Back-up beheren'. U wordt doorgestuurd naar de back-upconsole.

  Er wordt een back-up van de computer gemaakt volgens het standaard Back-up Plan. U kunt ook het standaardplan wijzigen of een nieuw maken.

  Hoe beveiligt remote back-up mijn gegevens?

  Voor back-up op afstand wordt gebruikgemaakt van 256-bits AES-versleuteling bij overdracht en opslag, zodat al uw gegevens veilig zijn.

  Hoe maak ik een back-up van een computer?

  Om een back-up uit te voeren,

  1. Meld u aan bij uw RemotePC account.
  2. Klik op remote-backup naast de computer waarvan u een back-up wilt maken.
  3. Klik op 'Back-up beheren'. U wordt doorgestuurd naar de back-upconsole.
   remote-backup
  4. Beweeg de muis over de gewenste computer en klik op remotepc.
   remote-backup
  5. Klik op 'Wijzigen', om bestanden/mappen toe te voegen aan of te verwijderen uit het standaardback-upplan.
   remote-backup
  6. Klik op 'Nu back-uppen'.
   remote-backup

  De voortgang van de back-up verschijnt op het scherm.

  Wat is een back-up plan?

  Een back-upplan is een reeks regels die de aard van de gegevensbescherming op een bepaalde computer bepalen.

  Wanneer u externe back-up voor uw computer inschakelt, wordt standaard een back-upplan met vooraf gedefinieerde mappen aangemaakt en op de computer toegepast. U kunt het back-upplan bekijken, de back-upregels wijzigen en uitschakelen, en de naam van het plan wijzigen op het tabblad 'Back-upplan'. U kunt het standaardback-upplan echter niet verwijderen.

  U kunt ook een nieuw back-upplan met bepaalde back-upconfiguraties maken en het naar de geselecteerde computers per keer pushen.

  Hoe maak ik een back-up plan?

  Om een backup plan te maken,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Backup Plan" en klik op "Create Plan".
   remote-backup
  3. Beweeg met de muis over de standaard plannaam en de popup 'Rename Backup Plan' verschijnt. Voer de gewenste naam in en klik op 'Opslaan'.
   remote-backup
  4. Wijzig de menu-opties:
  5. Apparaten/Groepen: Klik op 'Toevoegen'. Selecteer de toe te voegen apparaten of groepen op respectievelijk het tabblad "Alle apparaten" of "Groepen". Klik op "Gereed".

   Wat moet ik back-uppen? : Klik op 'Specificeren'. Kies in de vervolgkeuzelijst 'Beleidsregels gebruiken' de items waarvan een back-up moet worden gemaakt. Klik op 'Aanpassen' om items aan de back-upset toe te voegen. Klik op 'Gereed'.

   remote-backup

   Waar een back-up maken? : Kies 'Cloud Storage' of 'Local Storage' als back-upbestemming.

   Schedule (Schema) : U kunt hier uw back-up schema instellen en op 'Done' (Gereed) klikken.

   • Back-up starttijd : Stel de tijd in waarop uw geplande back-up moet beginnen.
   • Dagelijks schema : Selecteer deze optie om uw back-uptaken dagelijks uit te voeren.
   • Weekdag(en) : Selecteer de dagen van de week waarop u uw back-uptaken wilt uitvoeren.
   • Back-up onmiddellijk starten : Selecteer deze optie om een back-uptaak onmiddellijk uit te voeren.
   • Cut off time : Stel de tijd in waarop de geplande backup moet stoppen.
   • E-mail notificatie : Selecteer deze optie om e-mailmeldingen te ontvangen over de status van de geplande back-uptaak. Voer het e-mailadres in waarop u de meldingen wilt ontvangen.
    1. Altijd notificeren - Selecteer deze optie om altijd notificaties te krijgen.
    2. Notify on failure - Selecteer deze optie om alleen meldingen te krijgen wanneer er storingen zijn.
   • Start de gemiste geplande backup wanneer de computer is ingeschakeld : Selecteer deze optie om een gemiste geplande back-uptaak te hervatten omdat de computer is uitgeschakeld.

   Uitsluiten van bestanden / mappen : Klik op "Toevoegen". Sluit verborgen of systeembestanden uit van de back-upset. Voeg volledige of gedeeltelijke bestands-/mapnamen toe om ze uit te sluiten van de back-up. Klik op 'Gereed'.

  6. Klik op 'Maken'.

  Zodra het back-upplan is gemaakt, zal het automatisch worden toegepast op de geselecteerde apparaten / groepen en de back-up zal onmiddellijk beginnen of op het geplande tijdstip, afhankelijk van de geselecteerde optie.

  Kan ik een back-upregel definiëren voor het selecteren van bestanden in mijn back-upplan?

  Ja, u kunt een back-upregel definiëren voor het selecteren van bestanden/mappen in al uw back-upplannen.

  Er zijn twee manieren om bestanden / mappen te selecteren, ofwel door beleidsregels te gebruiken of door een aangepaste selectiemethode.

  Om bestanden / mappen te selecteren met behulp van beleidsregels,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Backup Plan" en klik op "Create Plan".
  3. Klik onder de optie "What to backup?" op "Specify" en selecteer "Using policy rules".
   remote-backup
  4. Klik op "Regel toevoegen" en selecteer een van de voorgedefinieerde regels.
   remote-backup
  5. Klik op "Gereed".

  Hoe wijzig ik een bestaand back-upplan?

  Om een bestaand back-upplan te wijzigen,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad 'Back-upplan' en navigeer naar het back-upplan dat u wilt wijzigen. Ga met de muis over de naam van het back-upplan en klik op remotepc.
  3. In het scherm "Plan bijwerken" dat verschijnt, uw back-upplan wijzigen details en klik op "Bijwerken".
   remote-backup

  Hoe kan ik uitsluiten dat van bepaalde bestanden / mappen een back-up wordt gemaakt?

  U kunt bepaalde verborgen en systeembestanden/mappen uitsluiten van een back-up, op basis van volledige padnamen of gedeeltelijke namen.

  Om bestanden / mappen uit te sluiten,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Backup Plan" en klik op "Create Plan".
  3. In het scherm "Create Plan" dat verschijnt, klikt u op "Add" bij het veld "Exclude Files / Folders".
   remote-backup
  4. Voeg de bestanden en mappen toe die u van de back-up wilt uitsluiten, en klik op "Gereed".

  Om bestanden/mappen uit te sluiten van de beheerconsole op afstand,

  1. Ga in het tabblad "Apparaten" met de muis over de computer waarvan u een back-up wilt maken, en klik op remotepc.
  2. Klik in het tabblad "Back-up" op "Uitgesloten bestanden weergeven".
  3. Voeg de bestanden en mappen toe die u wilt uitsluiten van de back-up. U kunt ook systeembestanden/mappen en verborgen bestanden/mappen uitsluiten door het juiste selectievakje aan te vinken.
  4. Klik op 'Wijzigingen opslaan'.

  Hoe kan ik back-upplannen naar apparaten en groepen propageren?

  Om een backup plan te propageren,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Back-upplan".
  3. Beweeg de muis over de naam van het back-upplan dat u wilt propageren, en klik op remotepc.
   remote-backup
  4. Selecteer de apparaten of groepen waarnaar u het back-upplan wilt propageren op respectievelijk het tabblad "Alle apparaten" of "Groepen".
  5. Klik op 'Propagate'.
   remote-backup

  Kan ik het back-upplan uitschakelen?

  Ja, u kunt een back-upplan uitschakelen.

  Uitschakelen,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad 'Back-upplan' en selecteer het back-upplan dat u wilt uitschakelen.
  3. Klik op de knop "Uitschakelen".
  4. In de popup die verschijnt, klik op "Uitschakelen".
   remote-backup

  Om dit ook in te schakelen, selecteert u het back-upplan en klikt u op de knop 'Inschakelen'. Klik op "Ja" in de popup die verschijnt

  Hoe kan ik een back-upplan verwijderen?

  Om een back-upplan te verwijderen,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Back-upplan" en selecteer het back-upplan dat u wilt verwijderen.
  3. Klik op de knop "Verwijderen".
   remote-backup
  4. In de popup die verschijnt, vinkt u het bevestigingsvakje aan en klikt u op "Verwijderen".
   remote-backup

  Bij het wissen van een back-upplan worden alle back-ups met de geconfigureerde instellingen voor de bijbehorende apparaten stopgezet.

  Kan ik met één klik de lopende back-ups van alle apparaten stoppen?

  Ja, u kunt met één klik de lopende back-ups van alle apparaten stoppen.

  Om lopende backups te stoppen,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Apparaten".
   remote-backup
  3. Selecteer de apparaten waarvoor u de lopende back-upprocessen wilt stoppen.
  4. Klik op 'Stop alle huidige back-ups'.
   remote-backup
  5. Klik in de bevestigings-pop-up op "Ok".
   remote-backup

  Opmerking: Alle lopende back-ups zullen stoppen en hervat worden bij het volgende schema. Deze operatie kan enige tijd duren.

  Wat is continue gegevensbescherming (CDP)? Hoe schakel ik CDP in?

  De functie Continuous Data Protection (CDP) herkent automatisch de wijzigingen in de bestanden (beperkt tot 500 MB in grootte) in uw back-upset en start de back-upoperatie in bijna real-time. De tijdelijke bestanden, systeembestanden, netwerk/toegewezen/externe stations worden uitgesloten van de operatie.

  Om CDP in te schakelen,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Instellingen".
  3. Klik op 'Back-up instellingen'.
   remote-backup
  4. In de sectie 'Continue gegevensbescherming (CDP)' vinkt u de optie 'Continue gegevensbescherming inschakelen' aan en stelt u de frequentie in de vervolgkeuzelijst in.
  5. Klik op remotepc en selecteer uw bedrijfsnaam of selecteer "Specifieke groep" om respectievelijk de instellingen te pushen.
   remote-backup
  6. Klik op "Push" en klik op "Yes" in het popup venster dat verschijnt.

  Om uw back-up set te verifiëren,

  1. Klik op 'Instellingen' > 'Back-upinstellingen'.
  2. Voer in de sectie "Back-upset verificatie" de vereiste intervaldagen en de gewenste tijd voor het verifiëren van de back-upset in.
  3. Klik op remotepc om de instellingen te drukken.

  Kan ik een backup maken van mijn gemapte / externe schijven met RemotePC?

  Ja, u kunt een back-up maken van al uw gemapte / externe schijven.

  Om een backup te maken van uw gemapte / externe schijven,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Navigeer naar het tabblad "Apparaten" in de back-upconsole.
  3. Beweeg de muis over de computer waarop de gemapte / externe schijven zijn aangesloten, en klik op remotepc. De beheerconsole op afstand verschijnt.
  4. Klik op 'Wijzigen' en selecteer de gemapte / externe schijf die op uw computer is aangesloten, voor back-up.
   remote-backup
  5. Het geselecteerde station verschijnt in de sectie "Gemaakte en externe schijfbestanden voor online back-up".
  6. Klik op 'Nu back-uppen'.
   remote-backup

  Opmerking: De gemapte / externe schijven moeten beschikbaar zijn op het moment van de back-up.

  Hoe zet ik mijn back-upgegevens terug op een nieuwe computer voor het geval mijn systeem crasht?

  Om uw geback-upte gegevens te herstellen,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Apparaten", ga met de muis over de computer die u wilt herstellen en klik.
  3. Ga naar het tabblad 'Herstellen'. Als u een privé-coderingssleutel had ingesteld toen u zich voor de eerste keer aanmeldde bij de toepassing, geef deze dan op.
  4. Kies 'Bestanden terugzetten van mijn RemotePC-account' als u bestanden uit de cloud wilt terugzetten of kies 'Bestanden terugzetten van mijn lokale apparaat' als u bestanden van een lokaal apparaat wilt terugzetten.
  5. Selecteer de map(pen) die u wilt herstellen.
   • Klik op om een herstellocatie op de lokale computer te kiezen.
   • Klik op "Wijzigen" als u de terugzetting op een andere computer wilt uitvoeren. Kies de gewenste machine en klik op "Ja".
  6. Klik op 'Herstellen naar <computer naam>'.
   remote-backup

  Wat is 'snapshots'? Hoe voer ik snapshot-gebaseerde restore uit?

  Met snapshots kunt u point-in-time herstel uitvoeren met behulp van de historische weergave van uw gegevens, opgeslagen in uw RemotePC. U kunt ze gebruiken om een vorige versie te herstellen van bestanden die door malware zijn beschadigd.

  Om een snapshot-gebaseerde restore uit te voeren,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Devices", beweeg de muis over de computer die u wilt herstellen op basis van momentopnamen en klik.
  3. Ga naar het tabblad 'Herstellen' en klik op 'Snapshots'.
   remote-backup
  4. Selecteer de datum en tijd en klik op "Verzenden". Er verschijnt een lijst met alle gegevens waarvan op of voor de geselecteerde datum een back-up is gemaakt.
  5. Selecteer de gewenste bestanden / mappen.
  6. Kies de computer en de herstellocatie waar u uw bestanden / mappen wilt herstellen.
  7. Klik op 'Herstellen naar <computer naam>'.
   remote-backup

  Kan ik de RemotePC Backup-toepassing bijwerken voor al mijn gebruikers?

  Admin van RemotePC account kan de applicatie updaten / herinstalleren voor alle gebruikers of bepaalde groepen.

  Om de toepassing bij te werken / opnieuw te installeren,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Instellingen".
  3. Ga naar het tabblad 'Applicatie bijwerken / opnieuw installeren'.
  4. Klik op remotepc tegen de optie "RemotePC back-uptoepassing bijwerken / opnieuw installeren voor alle gebruikers of bepaalde groepen".
   remote-backup
  5. Selecteer uw bedrijfsnaam of selecteer 'Specifieke groep' om respectievelijk de instellingen te pushen.
  6. Klik op "Push" en klik op "Yes" in het popup venster dat verschijnt.
   remote-backup

  Kan ik rapporten van mijn backup-/hersteloperaties bekijken?

  Ja, u kunt rapporten van uw back-up- en herstelbewerkingen bekijken, plannen en downloaden.

  Om rapporten te bekijken,

  1. Klik op remote-backup tegen een geconfigureerde computer en selecteer "Manage Backup".
  2. Ga in de back-upconsole naar het tabblad "Rapporten".
   remote-backup
  3. U kunt waarschuwingen en rapporten bekijken op basis van de duur:
   • Waarschuwingen - Kies het tabblad Waarschuwingen om de details van de actieve waarschuwingen te bekijken
   • Dagelijkse activiteiten - Bekijk de dagelijkse rekeningactiviteiten
   • Wekelijkse activiteiten - Bekijk de account activiteiten, gebaseerd op per week
   • Samenvatting - Kies het tabblad Samenvatting om het algemene activiteitenoverzicht te bekijken

  Om rapporten te downloaden, klikt u op "Downloaden" en selecteert u PDF- of Excel-formaat om het bestand op te slaan.

  U kunt de rapporten van uw back-up-/hersteloperaties dagelijks of wekelijks plannen en verzenden.

  Om het rapport te plannen en te verzenden via e-mail,

  1. Klik op 'E-mail rapport'.
  2. In het venster dat verschijnt, voert u de naam en het e-mailadres van de ontvanger(s) in en kiest u het rapporttype en het bestandsformaat voor het rapport.
  3. Klik op "Verzenden".
   remote-backup

  of

  Activeer de knop "Schedule" (Planning) om de dag en het tijdstip te selecteren waarop de rapporten moeten worden gepland. Klik op "Schedule" (Planning).

  U kunt alle geplande rapporten bekijken in de sectie 'Geplande rapporten bekijken'. U kunt de geplande rapporten ook bewerken of verwijderen.

  Om een gepland rapport te bekijken en te wijzigen,

  1. Klik op "Geplande rapporten bekijken". Alle geplande rapporten worden opgesomd.
   remote-backup
  2. Beweeg de muis over de rapportnaam die u wilt bewerken en klik op remotepc. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op "Opslaan" om de wijzigingen op te slaan.
  3. Om een bepaald rapport te verwijderen, beweeg met de muis over het rapport en klik op remotepc. Klik op "Verwijderen" in het bevestigingsvenster dat verschijnt.